Maand: augustus 2020

2 soorten mondhygiënisten: de mondhygiënist en de geregistreerd-mondhygiënist

Sinds augustus 2020 heeft Mai Trang Nguyen een nieuwe titel: Geregistreerd-mondhygiënist

Vanaf 1 juli 2020 zijn er twee soorten mondhygiënisten: de mondhygiënist en de geregistreerd-mondhygiënist.
Hun taken blijven hetzelfde, maar de bevoegdheden liggen anders. Vanaf juli 2020 is er een tijdelijke wettelijke aanpassing met betrekking tot de zelfstandige bevoegdheid van mondhygiënisten. Mondhygiënisten die gebruik maken van deze tijdelijke zelfstandige bevoegdheid moeten zich inschrijven in het tijdelijke BIG-register en voeren de titel ‘geregistreerd-mondhygiënist’.

Verschillen en overeenkomsten op een rijtje

Zowel de mondhygiënist als de geregistreerd-mondhygiënist zijn goed opgeleide professionals die alle taken van hun beroep kunnen en mogen uitvoeren.

De geregistreerd-mondhygiënist heeft geen opdracht van een tandarts meer nodig voor het geven van verdoving, het maken van een röntgenfoto of het behandelen van een klein gaatje. Om ervoor te zorgen dat u de beste en optimale zorg krijgt, wordt er nauw samengewerkt met de tandarts en andere disciplines in de zorg. Voor de behandeling die buiten de deskundigheid van de geregistreerd-mondhygiënist vallen, zal de mondhygiënist u doorverwijzen naar de tandarts of een andere zorgverlener.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw mondhygiënist.

WHO adviseert voor mondzorg strikte regels aan te houden zoals Nederlandse Leidraad Corona

Nederlandse mondzorgverleners lopen voorop met veilig behandelen

Advies WHO niet van toepassing op Nederland
In de media verscheen vandaag het bericht dat de World Health Organisation (WHO) zou adviseren niet-essentiële mondzorg uit te stellen. Deze internationale berichtgeving die is overgenomen door een aantal Nederlandse media, stelt dat de WHO de kans op besmettingen in een mondzorgpraktijk te groot zou achten. De WHO doet de oproep echter aan landen die nog niet volgens een Corona-leidraad werken, zoals Nederland dit als eerste land wel deed.

Mondzorg in Nederland is ingericht op veilig werken
In Nederland heeft de Commissie Leidraad Corona samen met het RIVM een leidraad opgesteld om op een verantwoorde manier reguliere mondzorg aan te kunnen bieden. De oproep van de WHO om een dergelijke leidraad te ontwikkelen en tot die tijd de niet-essentiële mondzorg af te schalen, toont aan dat de mondzorgsector in Nederland snel en effectief heeft gehandeld zodat patiënten niet onnodig lang van mondzorg verstoken zijn gebleven.

Bezoek aan de tandarts/mondhygiënist/tandprotheticus leidt niet tot extra besmettingen
Daarnaast wordt onze mondzorg zorgvuldig gemonitord: het reproductiegetal is in Nederland niet gestegen in de weken nadat de mondzorg weer reguliere behandelingen is gaan uitvoeren. De berichten zoals deze in een aantal Nederlandse media zijn verschenen gaan hieraan voorbij. In feite doet de WHO een oproep aan de rest van de wereld om de Nederlandse aanpak over te nemen.