Auteur: Praktijk voor Mondhygiene Middelburg

Rekening zelf declareren als u verzekerd bent bij CZ, Ohra, Just of NN

Hebt u een aanvullende tandverzekering van CZ, Ohra, Just of Nationale Nederlanden? Dan kan het zijn dat u voortaan een hoger bedrag op uw rekening van Infomedics ziet staan. Dit komt door wijzigingen die uw zorgverzekeraar heeft doorgevoerd. Infomedics controleert daardoor niet meer of uw behandelingen vergoed worden vanuit uw aanvullende tandverzekering.

Krijgt u een rekening die niet vergoed is? Declareer de rekening dan zelf bij CZ, NN, Just of OHRA. Als u recht hebt op een vergoeding, maakt uw zorgverzekeraar dat bedrag binnen enkele dagen aan u over. U betaalt de rekening zelf nog steeds gewoon aan Infomedics.

Het indienen van de rekening gaat het snelst via de Mijn-omgeving of de app. Krijgt u de rekening op papier? Maak dan een foto van de rekening en stuur de foto mee bij het declareren. Krijgt u de rekening digitaal? Download dan het PDF-bestand vanaf de betaalpagina van Infomedics. En stuur de PDF mee bij het declareren.

Uw zorgverzekeraar betaalt de vergoeding meestal binnen 2 weken uit. Genoeg tijd om de rekening op tijd aan Infomedics te betalen, want daar hebt u 4 weken de tijd voor. Kijk voor meer informatie op www.infomedics.nl/cz of bel van maandag tot vrijdag tussen 9.00-17.00 uur naar 088-6555980.

 

Kerstvakantie

Namens het hele team wensen wij jullie prettige kerstdagen en een gelukkig, gezond en liefdevol nieuwjaar!

De praktijk is gesloten van 24 december t/m 3 januari. Met uitzondering 28 en 30 december.

UPDATE | Gevolgen voorgenomen maatregelen voor de mondzorg

Wij blijven open!

Zojuist is er in een extra nieuwsuitzending van het NOS een overzicht gegeven van de voorgenomen maatregelen die vanavond om 19 uur door minister-president Rutte worden aangekondigd. De NOS spreekt van bevestigde berichtgeving.

Medische contactberoepen, zoals de mondzorg, kunnen hun zorg blijven leveren en hoeven niet te sluiten. Dit is een bevestiging van hetgeen het ministerie van VWS eerder aan de Mondzorgalliantie, van KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT, heeft geschreven.

Wat betekent dit voor u?
Als u een afspraak heeft tussen nu (lockdown) en 19 januari kan deze gewoon doorgaan. Uitstellen van zorg kan immers ook ernstige gevolgen hebben voor de (volks)gezondheid.

U heeft bij de afspraakherinnering al informatie ontvangen over de  Coronamaatregelen die in de praktijk gelden. Daarnaast moet u bij aankomst en vertrek een mondkapje dragen.

Samen bestrijden we Corona!

2 soorten mondhygiënisten: de mondhygiënist en de geregistreerd-mondhygiënist

Sinds augustus 2020 heeft Mai Trang Nguyen een nieuwe titel: Geregistreerd-mondhygiënist

Vanaf 1 juli 2020 zijn er twee soorten mondhygiënisten: de mondhygiënist en de geregistreerd-mondhygiënist.
Hun taken blijven hetzelfde, maar de bevoegdheden liggen anders. Vanaf juli 2020 is er een tijdelijke wettelijke aanpassing met betrekking tot de zelfstandige bevoegdheid van mondhygiënisten. Mondhygiënisten die gebruik maken van deze tijdelijke zelfstandige bevoegdheid moeten zich inschrijven in het tijdelijke BIG-register en voeren de titel ‘geregistreerd-mondhygiënist’.

Verschillen en overeenkomsten op een rijtje

Zowel de mondhygiënist als de geregistreerd-mondhygiënist zijn goed opgeleide professionals die alle taken van hun beroep kunnen en mogen uitvoeren.

De geregistreerd-mondhygiënist heeft geen opdracht van een tandarts meer nodig voor het geven van verdoving, het maken van een röntgenfoto of het behandelen van een klein gaatje. Om ervoor te zorgen dat u de beste en optimale zorg krijgt, wordt er nauw samengewerkt met de tandarts en andere disciplines in de zorg. Voor de behandeling die buiten de deskundigheid van de geregistreerd-mondhygiënist vallen, zal de mondhygiënist u doorverwijzen naar de tandarts of een andere zorgverlener.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw mondhygiënist.

WHO adviseert voor mondzorg strikte regels aan te houden zoals Nederlandse Leidraad Corona

Nederlandse mondzorgverleners lopen voorop met veilig behandelen

Advies WHO niet van toepassing op Nederland
In de media verscheen vandaag het bericht dat de World Health Organisation (WHO) zou adviseren niet-essentiële mondzorg uit te stellen. Deze internationale berichtgeving die is overgenomen door een aantal Nederlandse media, stelt dat de WHO de kans op besmettingen in een mondzorgpraktijk te groot zou achten. De WHO doet de oproep echter aan landen die nog niet volgens een Corona-leidraad werken, zoals Nederland dit als eerste land wel deed.

Mondzorg in Nederland is ingericht op veilig werken
In Nederland heeft de Commissie Leidraad Corona samen met het RIVM een leidraad opgesteld om op een verantwoorde manier reguliere mondzorg aan te kunnen bieden. De oproep van de WHO om een dergelijke leidraad te ontwikkelen en tot die tijd de niet-essentiële mondzorg af te schalen, toont aan dat de mondzorgsector in Nederland snel en effectief heeft gehandeld zodat patiënten niet onnodig lang van mondzorg verstoken zijn gebleven.

Bezoek aan de tandarts/mondhygiënist/tandprotheticus leidt niet tot extra besmettingen
Daarnaast wordt onze mondzorg zorgvuldig gemonitord: het reproductiegetal is in Nederland niet gestegen in de weken nadat de mondzorg weer reguliere behandelingen is gaan uitvoeren. De berichten zoals deze in een aantal Nederlandse media zijn verschenen gaan hieraan voorbij. In feite doet de WHO een oproep aan de rest van de wereld om de Nederlandse aanpak over te nemen.

Preventieve maatregelen mondhygiëne

Er zijn veel aandoeningen van de luchtwegen (verkoudheid, griep etc.) die zich van persoon tot persoon verspreiden via druppels die vrijkomen wanneer een geïnfecteerd persoon hoest, niest of uitademt. Deze transmissiewijze is ook beschreven voor het coronavirus (COVID-19). Het is daarom belangrijk om strikte hygiënemaatregelen op te volgen om zo het risico op verspreiding en/of infectie te verminderen. Een goede mondhygiëne is hierbij van belang.

Vanaf 28 april weer geopend!

Vijf weken geleden hebben wij net als vele collega’s de maatschappelijke verantwoord genomen en de mondhygiënepraktijk gesloten. Afgelopen dinsdagavond is duidelijk geworden dat alle overheidsinstanties de mondzorgbranche ‘groen licht’ hebben gegeven om de reguliere mondzorg – onder strikte voorwaarden – te hervatten. Aangezien een goed en verzorgd gebit voor iedereen van belang is én problemen voorkomt, die uw algemene gezondheid kunnen schaden, zijn wij erg verheugd over dit nieuws. De essentie van de Nederlandse  aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd. Wij zijn beperkt open voor reguliere patiëntenzorg. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. 

Mocht er de komende tijd iets wijzigen in uw gezondheid en u op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om uw bezoek nog even uit te stellen. Heeft u al een afspraak, dan kunt u de afspraak telefonisch (0118 640 426) of per mail (info@mondhygienemiddelburg.com) kosteloos te annuleren.

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

 

Hoe werken wij nu?
Wij  ontvangen u met een glimlach maar schudden u niet de hand! In de praktijk houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen. Handhygiëne is bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting, wij vragen u bij het betreden van de praktijk om  uw handen te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.
 • Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen met 1% waterstofperoxide.

Wij zijn er klaar voor om op de juiste en gepaste wijze de mondzorg te hervatten.

Praktijk gesloten tot 28 april 2020 door COVID-19

Onze praktijk is van 6 april 2020 tot 28 april 2020 gesloten vanwege COVID-19. Dit op advies van onze beroepsorganisaties en in overleg met het ministerie van VWS, IGJ en het RIVM. Wij behandelen uitsluitend spoed bij niet met corona besmette patiënten.

Het is op dit moment van het grootste belang om sociale contact zoveel mogelijk te beperken en daarmee de verspreiding van het virus af te remmen. De maatschappelijke verantwoording die de koepels hiermee nemen ligt in het verlengde van de adviezen van de overheid waaronder het bewaren van de afstand van minimaal 1,5 meter.

Heeft u pijnklachten, vragen, wilt u advies of mondverzorgingsproducten bestellen dan kunt u ons bereiken per telefoon (0118 640 426) of per mail (info@mondhygienemiddelburg.com). Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Zodra meer duidelijkheid is ontvangt u nader bericht.

Wij wensen u veel sterkte en gezondheid in deze onzekere tijden. Stay safe & Stay healthy!