Geen categorie

WHO adviseert voor mondzorg strikte regels aan te houden zoals Nederlandse Leidraad Corona

Nederlandse mondzorgverleners lopen voorop met veilig behandelen

Advies WHO niet van toepassing op Nederland
In de media verscheen vandaag het bericht dat de World Health Organisation (WHO) zou adviseren niet-essentiële mondzorg uit te stellen. Deze internationale berichtgeving die is overgenomen door een aantal Nederlandse media, stelt dat de WHO de kans op besmettingen in een mondzorgpraktijk te groot zou achten. De WHO doet de oproep echter aan landen die nog niet volgens een Corona-leidraad werken, zoals Nederland dit als eerste land wel deed.

Mondzorg in Nederland is ingericht op veilig werken
In Nederland heeft de Commissie Leidraad Corona samen met het RIVM een leidraad opgesteld om op een verantwoorde manier reguliere mondzorg aan te kunnen bieden. De oproep van de WHO om een dergelijke leidraad te ontwikkelen en tot die tijd de niet-essentiële mondzorg af te schalen, toont aan dat de mondzorgsector in Nederland snel en effectief heeft gehandeld zodat patiënten niet onnodig lang van mondzorg verstoken zijn gebleven.

Bezoek aan de tandarts/mondhygiënist/tandprotheticus leidt niet tot extra besmettingen
Daarnaast wordt onze mondzorg zorgvuldig gemonitord: het reproductiegetal is in Nederland niet gestegen in de weken nadat de mondzorg weer reguliere behandelingen is gaan uitvoeren. De berichten zoals deze in een aantal Nederlandse media zijn verschenen gaan hieraan voorbij. In feite doet de WHO een oproep aan de rest van de wereld om de Nederlandse aanpak over te nemen.

Vanaf 28 april weer geopend!

Vijf weken geleden hebben wij net als vele collega’s de maatschappelijke verantwoord genomen en de mondhygiënepraktijk gesloten. Afgelopen dinsdagavond is duidelijk geworden dat alle overheidsinstanties de mondzorgbranche ‘groen licht’ hebben gegeven om de reguliere mondzorg – onder strikte voorwaarden – te hervatten. Aangezien een goed en verzorgd gebit voor iedereen van belang is én problemen voorkomt, die uw algemene gezondheid kunnen schaden, zijn wij erg verheugd over dit nieuws. De essentie van de Nederlandse  aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd. Wij zijn beperkt open voor reguliere patiëntenzorg. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. 

Mocht er de komende tijd iets wijzigen in uw gezondheid en u op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om uw bezoek nog even uit te stellen. Heeft u al een afspraak, dan kunt u de afspraak telefonisch (0118 640 426) of per mail (info@mondhygienemiddelburg.com) kosteloos te annuleren.

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

 

Hoe werken wij nu?
Wij  ontvangen u met een glimlach maar schudden u niet de hand! In de praktijk houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen. Handhygiëne is bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting, wij vragen u bij het betreden van de praktijk om  uw handen te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.
 • Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen met 1% waterstofperoxide.

Wij zijn er klaar voor om op de juiste en gepaste wijze de mondzorg te hervatten.

Praktijk gesloten tot 28 april 2020 door COVID-19

Onze praktijk is van 6 april 2020 tot 28 april 2020 gesloten vanwege COVID-19. Dit op advies van onze beroepsorganisaties en in overleg met het ministerie van VWS, IGJ en het RIVM. Wij behandelen uitsluitend spoed bij niet met corona besmette patiënten.

Het is op dit moment van het grootste belang om sociale contact zoveel mogelijk te beperken en daarmee de verspreiding van het virus af te remmen. De maatschappelijke verantwoording die de koepels hiermee nemen ligt in het verlengde van de adviezen van de overheid waaronder het bewaren van de afstand van minimaal 1,5 meter.

Heeft u pijnklachten, vragen, wilt u advies of mondverzorgingsproducten bestellen dan kunt u ons bereiken per telefoon (0118 640 426) of per mail (info@mondhygienemiddelburg.com). Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Zodra meer duidelijkheid is ontvangt u nader bericht.

Wij wensen u veel sterkte en gezondheid in deze onzekere tijden. Stay safe & Stay healthy!

Tijdelijk gesloten in verband met coronavirus

In Nederland zijn er verregaande maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

De mondzorgkoepels hebben hun leden geadviseerd om met ingang van maandag 16 maart tot en met 6 april a.s. de reguliere zorgverlening op te schorten en over te gaan op het uitsluitend behandelen van spoed bij niet met corona besmette patiënten.

De positie van de mondzorgverleners verschilt ten opzichte van andere hulpverleners, immers er wordt gewerkt met aerosolen die als transportmiddel gelden voor virussen. Bovendien zitten de zorgverleners heel dicht op de mond van de patiënt.

De praktijk is op grond van deze maatregelen gesloten vanaf maandag 16 maart tot en met 5 april a.s.

Zodra meer duidelijkheid is ontvangt u nader bericht!

Heeft u nog vragen dan kunt u ons bereiken door te mailen naar info@mondhygienemiddelburg.com